Digitaal katern: 10 jaar VO-academie

Dit speciale, digitale katern gaat over de ontwikkeling van professionalisering van leiderschap en is gepresenteerd op het VO-congres. Als (beginnend) leidinggevende kan je hier snel inzichten en overzicht over leiderschap vinden. Thema’s als de professionalisering van en het beroepsbeeld van bestuurder en schoolleider, de ontwikkeling van leiderschap, het gebruik van reflectie en de visie op kwaliteit en professionalisering in het onderwijs worden er behandeld. Je leest het allemaal in het jubileumkatern '10 jaar VO-academie'.KaternPlus