De VO-raad vraagt in het geactualiseerde sectorakkoord aandacht voor de oriëntatie- en inwerkfase van startende schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Zo is er voor startende schoolleiders en bestuurders ruimte nodig om te groeien in een nieuwe rol, een netwerk te ontwikkelen dat hen ondersteunt en een gedegen leiderschapsvisie of bestuurlijke visie te ontwikkelen. Om u te inspireren zelf werk te maken van een goede start hebben wij de ervaringen van een aantal startende onderwijsprofessionals gebundeld in de publicatie Starten in het voorgezet onderwijs: een docent, teamleider en bestuurder in hun nieuwe functie.

 

De publicatie biedt inzicht in het starten in een nieuwe functie, de begeleiding die geboden wordt en de wensen die deze starters hebben ten aanzien van die begeleiding. We hopen u hiermee te inspireren om de begeleiding aan startende onderwijsprofessionals in uw school nog beter vorm te geven. 

De VO-academie organiseert van 8 tot 12 november 2021 de ‘Week van de starter’. Tijdens deze week vinden verschillende bijeenkomsten plaats rond dit thema en delen we relevante publicaties en instrumenten om - samen met leidinggevenden en HR - werk te maken van een goede start. U kunt dit alles vinden op www.vo-academie.nl/starter.