Kennisgedreven leiderschap in het onderwijs 

Voor toekomstbestendig onderwijs is een professionele leercultuur in de school een voorwaarde. In een dergelijke cultuur speelt kennis een sleutelrol. Het nieuwe katern van de VO-academie, Werken aan een lerende cultuur, is bedoeld voor schoolleiders en bestuurders die op een kennisgedreven wijze leiding willen geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling. Download het katern hieronder of vraag voor uw school kosteloos een gedrukt exemplaar aan via dit formulier

 

Kennisgedreven werken stimuleren 

Het nieuwe katern biedt schoolleiders en bestuurders inspiratie om het kennisgedreven werken in hun eigen organisatie te stimuleren, evenals handvatten om hun eigen kennisgedreven leiderschap te versterken. De publicatie is in hoofdzaak geschreven door onderwijsonderzoeker en beleidsadviseur Annemarie Neeleman en bouwt deels voort op haar promotieonderzoek naar de interventiekeuzes van Nederlandse schoolleiders in het voortgezet onderwijs en het gebruik van onderzoek daarbij (2019). In dit katern zijn inzichten uit de wetenschap samengebracht met het oog op toepassing in de praktijk; aangevuld met praktijkverhalen die een indruk geven van de vele verschijningsvormen van kennisgedreven werken en leiderschap in de sector.

 

Reeks katernen
De VO-academie heeft inmiddels negentien inhoudelijke katernen over diverse onderwerpen gepubliceerd. Bekijk de hele reeks op www.vo-academie.nl/katernen.

 

Volgens Henk Hagoort, voorzitter VO-raad, zijn “schoolleiders en bestuurders als geen ander in de positie om een kennisgedreven aanpak in hun organisatie te stimuleren. Met hun eigen gedrag zetten zij de toon; met een bewuste inzet van middelen faciliteren zij een onderzoekende houding bij medewerkers. Zo maakt kennisgedreven leiderschap een volgende stap in de ontwikkeling van de professionele schoolorganisatie mogelijk. Maar Annemarie Neeleman, hoofdauteur van dit katern, windt er geen doekjes om: wat betreft kennisgedreven werken is er in het voortgezet onderwijs echt nog een stap te zetten”.