Er zijn enkele vacatures ontstaan in de themacommissie bedrijfsvoering, modern werkgeverschap & cao en de themacommissie professionele schoolorganisatie van de VO-raad.

De themacommissie is een stevige klankbordgroep uit het veld die het bestuur van de VO-raad gevraagd en ongevraagd adviseert over actuele en lange termijn vraagstukken. De adviezen kunnen zowel in de fase van beleidsvoorbereiding als -uitvoering worden gegeven. De adviezen zijn in eerste instantie bedoeld voor het bestuur van de VO-raad, maar zullen in veel gevallen ook breder binnen de vereniging beschikbaar worden gesteld of in discussie worden gebracht via bijvoorbeeld de Adviesraad van Schoolleiders (AS) of de Ledenadviesraad (LAR). Dit alles kan dienen als voorbereiding op het gesprek met overheid en politiek. 

Op dit moment zijn er vacatures voor de volgende themacommissies: 

  • Themacommissie bedrijfsvoering, modern werkgeverschap en cao: Deze themacommissie adviseert over een breed scala aan onderwerpen met een financieel stempel en dossiers zoals bekostiging, cao, professionalisering van de bedrijfsvoering en huisvesting. Hiervoor worden bestuurders gezocht.

  • Themacommissie professionele schoolorganisatie: Deze themacommissie adviseert het bestuur van de VO-raad over leraar gerelateerde thema’s maar ook over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders. Hiervoor worden bestuurders en/of schoolleiders gezocht.

Het bestuur van de VO-raad roept geïnteresseerden op zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap om, door middel van een actieve inbreng, bij te kunnen dragen aan de standpuntbepaling van de VO-raad. De themacommissie komt vier à vijf keer per jaar bijeen bij de VO-raad in Utrecht, of online. 
 

Reageren? 

We nodigen u van harte uit om te reageren voor vrijdag 26 mei 2023.  

  • Voor de themacommissie Bedrijfsvoering, modern werkgeverschap en cao kunt u een cv en korte motivatie sturen naar Paul Huisman, via paulhuisman@vo-raad.nl.  
  • Voor de themacommissie Professionele schoolorganisatie kunt u een cv en korte motivatie sturen naar Femke Kolsteren, via femkekolsteren@vo-raad.nl. 

Ook voor verdere vragen kunt u bij bovenstaande contactpersonen terecht. 
 

Verloop procedure

Na het doorlopen van de procedure (onder andere een kort gesprek met de huidige voorzitter van de themacommissie) benoemt het bestuur van de VO-raad de leden van de themacommissie naar verwachting voor de zomervakantie zodat u kunt aansluiten op de eerstvolgende vergadering van de themacommissie in september. 

  • De themacommissie Bedrijfsvoering, modern werkgeverschap en cao komt bijeen op dinsdag 19 september 2023 van 14u00 tot 16u00.
  • De themacommissie Professionele schoolorganisatie komt bijeen op woensdag 27 september van 10u00 tot 12u00.