Gericht cursussen volgen en zo sneller bekwamen plus de netwerkcontacten die je opdoet, is wat ik iedereen gun als je een leertraject bij de VO-academie volgt.” Aan het woord is een enthousiaste Karin Brevoord, schoolleider op het RSG Magister Alvinus in Sneek. Ze volgde bij de academie drie leertrajecten en een masterclass in anderhalf jaar tijd. 

Zo’n leertraject is heel leerzaam. In korte tijd doe je veel kennis op, leer je andere mensen kennen die dezelfde vragen of dilemma’s als jezelf hebben, krijg je casussen, en heb je intensieve intervisie en sparringmomenten waar je snel heel veel van opsteekt. Alles is heel herkenbaar en waardevol”. Voor de schoolleider uit Sneek is het leren in korte tijd het meest prettig geweest. Veranderkunde, management en psychologie komen daar voor haar om de hoek kijken.  

 

Leertraject Beginnend schoolleider
Net begonnen als schoolleider in het middenmanagement, als bijvoorbeeld teamleider of afdelingsleider? En zoek je reflectie op en verdieping van je leidinggevende kwaliteiten? Neem net als Karin deel aan dit leertraject voor een gefundeerde basis en impuls voor je nieuwe rol als schoolleider.

Medio oktober 2024 start de volgende editie van dit leertraject. Klik hier voor meer info.

 

Eigen gemaakt 

Karin Brevoord: “Allemaal zijn dit elementen die ik mij met deze gerichte trajecten eigen heb gemaakt, kan combineren met mijn ervaring en gelijk toepas in werksituaties op school. Dit is een voor mij efficiënte en effectieve manier om mezelf snel te ontwikkelen en ik ontwikkel tegelijkertijd mijn blik op het team en op leiderschap.” 

Woorden als inspirerend, vraaggericht, goede keynote sprekers komen bij Karin Brevoord op als ze de leertrajecten van de VO-academie typeert. “Op de eindjes die je bij de leertrajecten leert, kun je verder groeien. Zo was voor mij veranderkunde een hot item op school voor de kwaliteitsimpulsen die we in ons onderwijs willen inzetten. Dan is weten waar je staat, in welke fase je bent en wat je kunt doen belangrijk. Het helpt mij bij het ‘leren verbeteren traject’ waar mijn team en ik mee bezig zijn en was een van de voornaamste redenen om leidinggeven in dialoog te volgen. Ik kan het iedereen aanraden!

Karin Breevoord is sinds 2021 schoolleider op het RSG Sneek. Ze nam deel aan beginnend schoolleider, leidinggeven in dialoog en leerloopbanen voor docenten.