Er zijn enkele vacatures ontstaan in de themacommissie professionele schoolorganisatie van de VO-raad.

De themacommissie is een stevige klankbordgroep uit het veld die het bestuur van de VO-raad gevraagd en ongevraagd adviseert over actuele en lange termijn vraagstukken. De adviezen kunnen zowel in de fase van beleidsvoorbereiding als -uitvoering worden gegeven. De adviezen zijn in eerste instantie bedoeld voor het bestuur van de VO-raad, maar zullen in veel gevallen ook breder binnen de vereniging beschikbaar worden gesteld of in discussie worden gebracht via bijvoorbeeld de Adviesraad Schoolleiders (AS) of de Ledenadviesraad (LAR). Dit alles kan dienen als voorbereiding op het gesprek met overheid en politiek.

De themacommissie Professionele Schoolorganisatie richt zich op leraar-gerelateerde thema’s maar ook over de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders. Concreet hebben we het in de themacommissie vaak over onder andere de aanpak van knelpunten in het bevoegdhedenstelsel, het versterken van strategisch HRM in het VO, het (samen) opleiden en professionaliseren van leraren, de begeleiding van startende leraren, anders organiseren en de ontwikkeling naar meer regionale samenwerking in de aanpak van het lerarentekort (onderwijsregio’s).

De themacommissie bestaat uit bestuurders en schoolleiders die affiniteit hebben met deze thema’s en graag hierover meedenken. De themacommissie PSO vergadert 5 keer per jaar, waarvan 4 keer online en 1 keer op het kantoor van de VO-raad.
 

Reageren?

We nodigen u van harte uit om te reageren door een CV en korte motivatie te sturen naar Femke Kolsteren, via femkekolsteren@vo-raad.nl. Ook voor verdere vragen kunt u bij haar terecht.

Na een gesprek met de huidige voorzitter van de themacommissie, benoemt het algemeen bestuur van de VO-raad de nieuwe leden van de themacommissie.