Aandacht voor de persoon van de schoolleider is nodig. De schoolomgeving vraagt van schoolleiders meer veerkracht en vakmanschap in een klimaat van personeelstekorten, verandervraagstukken en kwaliteitseisen. Net als docenten kunnen schoolleiders die zich meer bewust zijn van hun persoonlijke drijfveren en voorkeuren in het werk, vanuit die waarden, beter richting geven en steviger staan als het even tegenzit.  

In essentie was dit de strekking van mijn workshop op het Nieuwe Meso congres twee weken geleden. Als basis gebruikte ik de verkregen inzichten uit mijn Phd-onderzoek naar de professionele identiteit van schoolleiders om met schoolleiders uit PO en VO over dit onderwerp in gesprek te gaan. Aanleiding daarvoor was het verschijnen van mijn eerste wetenschappelijke artikel getiteld Who am I? Exploring secondary education school leaders’ professional identity (Mommers, Runhaar, Den Brok, 2024). De Nieuwe Meso van december 2023 besteedde aan dit onderwerp, in een Nederlandstalig artikel, ook aandacht.  

In mijn studie onderzocht ik welke professionele waarden schoolleiders hebben in belangrijke situaties en met welke professionele rol, gebaseerd op de beroepsstandaard schoolleiders, ze zich het meest identificeren. Zichtbaar werd dat schoolleiders een sociale dan wel analytische rolvoorkeur hebben met daarbinnen sterke professionele waarden op het gebied van interactie met de mensen om zich heen. Daarnaast gaven vooral beginnende schoolleiders aan veel druk te ervaren door de ‘hands on’ rol die ze aan moeten nemen, waarmee ze zich minder identificeren. In het gesprek tijdens de workshop gaven de schoolleiders aan dat ze zich in wat ze belangrijk vinden in het werk ook vaak laten leiden door de opdracht die ze in de school te vervullen hebben.  

In mijn studie naar professionele identiteit onderzoek ik nu verder hoe de invloed van de context en belangrijke mensen in de omgeving de professionele identiteit van schoolleiders beïnvloedt of bepaalt.
 

Janine Mommers, programmamanager VO-academie