De VO-academie biedt zelf een aantal verschillende leergangen aan. Zoals; Lead & Learn, Persoonlijk Leiderschap, SHRM en Strategisch Onderwijskundig Leiderschap.
Deze leergangen zijn speciaal ontwikkeld in samen werking met verschillende universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Onder 'Aanbod' in het menu zijn de leergangen te vinden die momenteel aangeboden worden vanuit de VO-academie.