De VO-academie stimuleert en faciliteert schoolleiders en bestuurders om kennis te delen in leernetwerken. Zo zijn er al twee netwerken voor vrouwelijk leiderschap, is er een leernetwerk voor eindverantwoordelijk schoolleiders en een netwerk verbindend vernieuwen.