Leernetwerk

Samenwerken motiveert, kennis halen en brengen inspireert. In een professioneel leernetwerk wisselt u van gedachten met collega’s en deelt u kennis met vakgenoten. Vraagstukken worden benaderd vanuit meerdere invalshoeken. Gebleken is dat leren van en met elkaar binnen een professioneel leernetwerk een zeer efficiënte manier van professionaliseren is.

De VO-academie stimuleert en faciliteert schoolleiders en bestuurders om kennis te delen in leernetwerken. Zo zijn er al twee netwerken voor vrouwelijk leiderschap, is er een leernetwerk voor eindverantwoordelijk schoolleiders en een netwerk verbindend vernieuwen. 

De leernetwerken zijn te vinden in het menu onder 'Aanbod'.