Vraag het een coach!

Op het platform VO-managementcoach kunnen schoolleiders en bestuurders met een coachvraag kosteloos gebruik maken van één van de gecertificeerde VO-managementcoaches. Bekijk de coaches en schakel een coach in voor uw hulpvraag. In onderstaande video delen 4 coachees hun ervaringen met onze VO-managementcoaches:


Wil je zelf coach worden?

Volg dan de opleiding tot VO-managementcoach! Alleen schoolleiders en bestuurders met ervaring kunnen hier aan meedoen. Het programma biedt een intellectuele uitdaging in de vorm van theoretische en methodische verdieping. Er is een belangrijke plaats voor de coachingspraktijk ingeruimd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de opleiding twee coachees begeleiden. De opleiding wordt verzorgd door BLG&Partners. De leergang is opgezet voor bestuurders en voor ervaren schoolleiders met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring. Het coachen van collega-schoolleiders en/of -bestuurders vereist voldoende ‘vlieguren’ in een leidinggevende positie om de rol als coach goed te kunnen vervullen.

Bent u geinteresseerd in het volgen van de opleiding tot VO-managementcoach? Voor meer informatie over de opleiding en de selectieprocedure klik hier.

Coaches blijven in ontwikkeling

Na afronding van de formele opleiding blijven de gecertificeerde VO-managemencoaches hun coachvaardigheden ontwikkelen. Dit doen zij onder andere door, tijdens de landelijke netwerkdag VO-managementcoach, met elkaar te reflecteren op de coaching die zij verzorgd hebben en door verdiepende sessies te volgen. 

Ook worden de coaches middels een kwartaalmailing op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen en ervaringen van collega-coaches. Ook wordt er jaarlijks gemonitord wat de activiteiten waren van de actieve coaches. Het aanspreekpunt voor alle opgeleide coaches is dhr. Martin Hulsen, bijgestaan door een actieve klankbordgroep van coaches. Zij zijn bereikbaar via info@vo-academie.nl

 

Wat is coaching?

De NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, hanteert de volgende omschrijving: “Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen, en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”

De coach vervult in de coachrelatie een aantal rollen. Hij is ontwerper en bekijkt welke instrumenten het leerproces optimaal zullen bevorderen. Daarnaast is hij procesbegeleider: hij monitort hoe de interactie verloopt en hoe deze eventueel kan worden geoptimaliseerd. De coachee is degene met de coachingsbehoefte. Hij bepaalt in overleg met de coach welke doelen in het coachtraject zullen worden nagestreefd.

Uit diverse metastudies blijkt dat coaching een effectieve manier is omde prestaties van medewerkers te verbeteren. Het brengt inzicht op jezelf en je functioneren, en daarmee vergroot coaching de effectiviteit als professional.