Wat is coaching?

De NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, hanteert de volgende omschrijving: “Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen, en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”

De coach vervult in de coachrelatie een aantal rollen. Hij is ontwerper en bekijkt welke instrumenten het leerproces optimaal zullen bevorderen. Daarnaast is hij procesbegeleider: hij monitort hoe de interactie verloopt en hoe deze eventueel kan worden geoptimaliseerd. De coachee is degene met de coachingsbehoefte. Hij bepaalt in overleg met de coach welke doelen in het coachtraject zullen worden nagestreefd.

Uit diverse metastudies blijkt dat coaching een effectieve manier is omde prestaties van medewerkers te verbeteren. Het brengt inzicht op jezelf en je functioneren, en daarmee vergroot coaching de effectiviteit als professional.
 

Coachingstraject VO-managementcoach

Vraag het een coach!

VO-managementcoach is een project van de VO-academie waarbij schoolleiders en bestuurders zijn opgeleid tot gecertificeerd coach. Schoolleiders en bestuurders met een coachvraag kunnen kosteloos gebruik maken van één van de gecertificeerde VO-managementcoaches. Bekijk de coaches en schakel een coach in voor uw hulpvraag. In onderstaande video delen 4 coachees hun ervaringen met onze VO-managementcoaches:


Wilt u zelf coach worden?

Doe dan mee aan VO-managementcoach om zelf coach te worden. Alleen schoolleiders en bestuurders met ervaring kunnen hier aan meedoen. Het programma biedt een intellectuele uitdaging in de vorm van theoretische en methodische verdieping. Er is een belangrijke plaats voor de coachingspraktijk ingeruimd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de opleiding twee coachees begeleiden. De opleiding wordt verzorgd door BLG&Partners. De leergang is opgezet voor bestuurders en voor ervaren schoolleiders met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring. Het coachen van collega-schoolleiders en/of -bestuurders vereist voldoende ‘vlieguren’ in een leidinggevende positie om de rol als coach goed te kunnen vervullen.

Bent u geinteresseerd in het volgen van de opleiding tot VO-managementcoach? U kunt uw interesse aangeven via dit formulier, dan houden wij u op de hoogte.
 

Regionale netwerken

Sinds april 2014 zijn er vijf regionale netwerken van gecertificeerde coaches van start gegaan. Ieder netwerk wordt door twee regio-coaches gecoördineerd. De landelijk coördinator van het VO-management coaching traject is dhr. Martin Hulsen. In de regionale netwerken worden op regelmatige basis inspirerende leerbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de inhoudelijke agenda altijd ten doel heeft de individuele professionalisering van de coaches  te bevorderen om uiteindelijk collega schoolleiders en bestuurders verder te helpen bij hun professionalisering. De VO-academie ondersteunt de gecertificeerde coaches hierbij waardoor zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond bijvoorbeeld het beroepsprofiel, het schoolleidersregister en de professionaliseringsmogelijkheden, maar kunnen ook actief verwijzen naar de vele mogelijkheden die er op dat gebied zijn.

Om deel te kunnen nemen aan een van de regionale netwerken, dient u werkzaam te zijn als gecertificeerd VO-management coach. De coördinerende regio-coaches nemen contact met u op voor de tweejaarlijkse bijeenkomsten. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl of direct contact zoeken met uw regio-coördinator.
 

Regiocoördinatoren

Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)
Hiltje Rookmaker - h.c.rookmaker@o2g2.nl
Ina Everts - evertsina@gmail.com

Regio Noord-Holland en Flevoland
Ingeborg Adegeest - ingeborg@box.nl
Sita Remesar - sremesar@vossius.nl

Regio Midden (Utrecht, Zuidholland)
Martin hulsen - martinhulsen@gmail.com
Rineke van Meeteren - r.vanmeeteren@xs4all.nl

Regio Gelderland
Klaas van de Groep - kvdgroep@groevenbeek.nl
Rieka Tuinstra - r.tuinstra@veluwseonderwijsgroep.nl

Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)
Peter van de Eijnde - p.vandeneijnde@sghetplein.nl
Ingrid van Zuijdam - IvanZuijdam@stedelijkcollege.nl