Financieel Leiderschap

Een gezonde financiële basis van VO-scholen vraagt nogal wat van bestuurders, controllers en schoolleiders. Niet alleen dat zij vanuit hun eigen rol, expertise hebben op het gebied van Financieel Leiderschap. Ze moeten elkaar ook verstaan en samen Financieel Leiderschap tonen. Financieel Leiderschap betekent dat de financiële spelregels en het creëren van waarden in samenhang en in balans worden beschouwd en aangestuurd.

Met bovenstaande als uitgangspunt heeft de VO-raad binnen de context van de VO-academie een katern uitgebracht die schoolleiders en bestuurders inzicht geeft op het gebied van financieel leiderschap.
Met de uitgave van dit katern levert de VO-academie een bijdrage aan de verdere verbetering van het financieel leiderschap in onze scholen. Wie zijn eigenlijk de financiële leiders in de scholen, hoe werken de verschillende leidinggevende functionarissen op financieel gebied met elkaar samen en wat mogen we op dit terrein van elk van deze functiegroepen verwachten?