Monitor 'Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018-2019'

Bijna 600 schoolleiders en bestuurders deden mee met deze editie van de monitor. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de schoolleiders en 95% van de bestuurders in 2019 een of meerdere professionaliseringsactiviteiten volgden. Het doel van dergelijke activiteiten is vaak inzicht krijgen in het eigen functioneren en persoonlijk leiderschap. Ook vinden schoolleiders en bestuurders dat ze door de professionaliseringsactiviteiten hun functie beter kunnen uitoefenen. Beide groepen zien ook effect op de ontwikkelingen binnen hun organisatie.

Tevens blijkt uit de monitor dat schoolleiders en bestuurders die in de afgelopen twee jaar zijn begonnen in hun functie vaker een inwerkprogramma krijgen ten opzichte van eerdere cohorten.

Schoolleiders en bestuurders hebben minimaal een keer per jaar een formeel gesprek met hun leidinggevenden. Helaas blijkt wel dat ze nog te weinig afspraken maken over hun prestaties, te behalen doelen en loopbaanontwikkeling.
Lees de monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018-2019
 

Monitor 'Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018 - Focusgroepen'

Feedback en reflectie op het eigen functioneren worden door schoolleiders gezien als belangrijke mechanismen voor de eigen professionele ontwikkeling. Ook een lerende cultuur op een school is een goede motivator voor medewerkers, schoolleiders en bestuurders om zichzelf verder te professionaliseren. Aandachtspunt blijft een goed inwerkprogramma voor startende schoolleiders. Dit blijkt uit de 'Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018 - Focusgroepen.’ die januari 2019 verscheen.
Lees de monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018 - Focusgroepen
 

Monitor 'Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2016-2017'

Dit jaar is voor het eerst onderzocht hoe de professionalisering van zowel schoolleiders als bestuurders zich ontwikkelt en welke ondersteuning beiden groepen wensen bij verdere professionalisering. Met deze kennis kunnen scholen hun professionaliseringbeleid voor leidinggevenden verbeteren en kunnen opleidingsinstituten hun aanbod verder verfijnen. Ook de VO-academie zelf kan met de onderzoeksresultaten haar activiteiten nog beter laten aansluiten op de wensen van de schoolleiders en bestuurders. Uit het onderzoek blijkt dat bestuurders en schoolleiders goed op weg zijn met activiteiten om de eigen professionalisering verder te versterken. Uit het onderzoek blijkt dat 88% van de schoolleiders en 92% van de bestuurders in het afgelopen jaar een professionaliseringsactiviteit heeft ondernomen. 
Lees de monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2016-2017
 

Monitor ‘Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016 - Focusgroepen’  

In 2016 werden verdiepende gesprekken houden met schoolleiders in focusgroepen in plaats van een brede bevraging. Doel van deze focusgroepen was verrijkende en verdiepende inzichten te verkrijgen als aanvulling op de informatie uit de vragenlijst. Onderdeel van dit onderzoek in 2016 waren drie focusgroepen waaraan in totaal 29 schoolleiders hebben deelgenomen. In deze focusgroepen stond de beantwoording van onderstaande hoofdvragen centraal: 1) Op welke wijze wordt de leervraag van schoolleiders geformuleerd ten behoeve van hun professionele ontwikkeling? 2) Wat zijn de effecten van de gevolgde professionaliseringsactiviteiten door schoolleiders voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor schoolontwikkeling?
Lees de monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016 - Focusgroepen.
 

Monitor ‘Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014 – 2015’ 

Begin 2016 verscheen de eerste Monitor ‘Professionele ontwikkeling schoolleiders VO’. Dit onderzoek omvat het schooljaar 2014 – 2015. Ook toen al bleek dat het overgrote deel van de schoolleiders (85%) zich in die periode te hebben geprofessionaliseerd. 
Lees de monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014 - 2015.

 

Download hier de verschenen onderzoeksrapporten