Oriëntatie op leiderschap

Oriëntatie op leiderschap is gericht op docenten uit het voortgezet onderwijs met de interesse om teamleider of rector te worden. Dit leertraject biedt docenten de unieke gelegenheid zich te oriënteren richting een leidinggevende functie en tevens te ervaren wat een dergelijke positie inhoudt.
 

Voor wie

Het traject ‘Oriëntatie op leiderschap’ is ontwikkeld voor docenten met leiderschapsambities die de mogelijkheden willen verkennen voor een toekomstige leiderschapsfunctie binnen het onderwijs. De deelnemers doen dit samen met zijn of haar leidinggevende die gedurende de gehele periode een context creëert waarin de docent kan leren en experimenteren en helpt in het proces van reflecteren en keuzes maken.
 

Doel

Het doel van dit programma is om ambitieuze docenten inzicht te geven in (hun) leiderschap, zodat zij in staat zijn een bewuste keuze te maken ten aanzien van een loopbaanstap naar een leidinggevende positie in het onderwijs. Docenten krijgen zicht op hun drijfveren en ambities ten aanzien van leiderschap. Zij ontdekken waartoe zij leiding willen geven, wat hun kwaliteiten zijn en wat te doen wanneer het spannend wordt. Tevens krijgen docenten zicht in wat een leidinggevende positie in school betekent en ontwikkelen zij een leidinggevend perspectief. Aan dit leertraject nemen in totaal per groep 20 docenten deel. 
 

Oriëntatie op besturen

Speciaal voor schoolleiders die de serieuze ambitie hebben om bestuurder te worden is het leertraject ‘Oriëntatie op besturen’ ontwikkeld. Een gedegen en inspirerend traject dat deelnemers een eerste inzicht geeft in het beroep en in de eigen professionele kwaliteiten in relatie tot de rol van bestuurder.
 

Voor wie

Het traject ‘Oriëntatie op besturen’ is gezien de diepgang en studiebelasting specifiek bestemd voor schoolleiders met een serieuze ambitie om binnen afzienbare tijd bestuurder te worden.
 

Doel

Het doel van dit programma is deelnemers een eerste inzicht geeft in het beroep van bestuurder en in de eigen professionele kwaliteiten in relatie tot de rol van bestuurder. Na afloop van dit leertraject hebben deelnemers beter zicht op eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten in relatie tot de rol van bestuurder, inzicht in het beroep, kennis gemaakt met het samenspel met Raad van Toezicht, kennis gemaakt met de professionaliseringsthema’s en Code Goed Bestuur en een netwerk van collega’s opgebouwd. Aan het leertraject nemen in totaal per groep 16 schoolleiders deel.