Als leidinggevende bent u uw eigen instrument. Bij elke situatie en bij ieder onder­werp waar u in uw werk mee te maken hebt, neemt u uzelf mee en zet u uw eigen persoon en vaardigheden in. Tegelijkertijd zult u, net als uw collega’s, met dezelfde type vragen en uitdagingen geconfronteerd worden die om uw leiderschap en (ontwikkeling van) specifieke basiscompetenties vragen.

Leiderschap wordt steeds meer gezien als een kenmerk van interactie en relaties tussen actoren en wederzijdse beïnvloeding. Persoonlijk leiderschap speelt daarbij een belangrijke rol. Bij persoonlijk leiderschap gaat het erom dat de leider handelt vanuit zelfinzicht (zicht op de eigen persoonlijkheid) en vanuit zicht op zijn eigen persoonlijke kwaliteiten en de voor hem belangrijke waarden. Persoonlijk leiderschap kent daarmee een aantal ontwikkelgebieden. Allereerst de persoon achter de schoolleider (wie bent u?), uw visie en ambitie (wat wilt u?) en uw leiderschapsvaardigheden (wat kunt u, wat doet u en wat wilt u ontwikkelen?). Het gaat ook over uw visie en ambities. Wat is voor u belangrijk en welke  richting wilt u geven aan uw team, ouders en leerlingen en hoe betrekt u hen in  het formuleren van deze richting? Tot slot gaat het thema over uw vaardigheden en strategieën.

Bekijk het actuele cursusaanbod op het gebied van persoonlijk leiderschap voor schoolleiders en bestuurders.

Katern

Lees het katern; richting geven aan professionele ontwikkeling.