Schoolleidersagenda 'Een Vak Apart'

Er is meer aandacht nodig voor de professionalisering van schoolleiders, voor de positie en kwaliteit van team- en afdelingsleiders en voor de aanwas van nieuwe schoolleiders. Dit vraagt op de eerste plaats de inzet van schoolleiders zelf en schoolbesturen, maar ook een extra investering door een nieuw kabinet. Dat is de kern van de op 20 april 2017 gepresenteerde Schoolleidersagenda ‘Een Vak Apart’, die de VO-raad, de Stichting Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders in nauwe samenwerking met het Schoolleidersplatform van de VO-raad hebben opgesteld op basis van input uit het veld.

Bekijk de video: