Sectorakkoord VO

De VO-raad en het ministerie van OCW hebben in het Sectorakkoord ‘Klaar voor de toekomst!  Samen werken aan onderwijskwaliteit’ afspraken gemaakt om het voortgezet onderwijs continu te verbeteren richting duurzaam en toekomstbestendig onderwijs. Het akkoord geeft een impuls aan de verdere ontwikkeling van professionele onderwijsorganisaties. Dat zijn onderwijsinstellingen waarin professionals vanuit een gedeelde visie op onderwijs voor een gezamenlijke opdracht staan: het realiseren van toekomstbestendig voortgezet onderwijs.  

De VO-academie draagt direct bij aan het realiseren van de kwaliteitsafspraken in het Sectorakkoord over het professionaliseren van schoolleiders en bestuurders. We bieden bijvoorbeeld de Inwerkimpuls voor startende schoolleiders. Indirect werken we mee aan het realiseren van alle afspraken. Werken aan toekomstbestendig onderwijs vereist professioneel denken en handelen van schoolleiders en bestuurders. Het vraagt bovendien om leiderschap en durf om de ruimte die er is goed te benutten. 

 

Sectorakkoord VO 2014-2017: Samen werken aan onderwijskwaliteit