Strategisch Onderwijskundig Leiderschap

Strategisch Onderwijskundig Leiderschap verbindt verschillende aspecten van de school: het leren van de leerlingen, het werken en leren van de leraren en andere medewerkers, de diversiteit aan middelen en de maatschappelijke omgeving van de school. Het is aan de schoolleider om de samenhang aan te brengen en te bewaken tussen al deze facetten door te zorgen dat school onderwijskundig sterk is én dat er een interactie is tussen de wereld binnen en buiten de school.

In 2016 en 2017 heeft de VO-academie samen met de NSO-CNA Leiderschapsacademie het leertraject ‘Strategisch onderwijskundig leiderschap’ (SOL) verzorgd. In dit traject gingen eindverantwoordelijk schoolleiders samen met teamleiders aan het werk met de eigen schoolontwikkeling. Doel van het leertraject was om schoolleiders, zowel eindverantwoordelijk als uit het middenmanagement, te versterken in de eigen rol als strategisch onderwijskundig leider binnen de school. 

Op basis van deze ervaring en in gesprek met experts is er een katern ontwikkeld. Met dit katern wil de VO-academie bijdragen aan de verdere professionele ontwikkeling van schoolleiders op dit punt. Het is te lezen als een eerste verkenning, beginnend bij het theoretische fundament. Wat is er in de wetenschap over strategisch en onderwijskundig leidinggeven bekend? Vervolgens belichten vijf experts het thema vanuit hun eigen achtergrond en expertise, en vertellen zes schoolleiders over hun ervaringen in de praktijk.