Om u met bovenstaande te ondersteunen, heeft de VO-academie het katern ‘Een gemeenschappelijke missie: over het samenspel in de driehoek bestuur, toezicht en medezeggenschap’ uitgebracht. Een stevig publicatie die gedetailleerd ingaat op de diverse rollen van en de verhoudingen tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. Naast de achtergronden en de theorie, staan in deze uitgave diverse interviews met bestuurders en toezichthouders -ook uit de gezondheidszorg- die ieder vanuit het eigen perspectief reflecteren op de samenwerking en hoe je je rol goed kunt vervullen.

Ook is er in het verleden een aantal keer het leertraject ‘Samenspel tussen bestuurder en Raad van Toezicht’ georganiseerd voor schoolbestuurders die wilden werken aan de eigen professionalisering en versterking van hun onderwijsorganisatie. Tijdens deze trajecten stonden vier kernthema’s centraal: Boardroom dynamics, Stakeholdermanagement, Relatie met de RvT en Professionalisering. Het doel was om middels persoonlijke ingebrachte praktijkvoorbeelden van de deelnemers deze kernthema's te gebruiken om het inzicht in de diverse processen en rollen te vergroten.