Toezicht en zeggenschap

Als schoolbestuurder wordt er veel van u verwacht. Bijvoorbeeld zorgen voor een gedegen strategische beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Continu een scherp oog houden op de onderwijskwaliteit. U functioneert als hitteschild voor de onderwijsprofessionals en u spreekt geregeld met de leden van de Raad van Toezicht over een waaier aan onderwerpen. Dat vraagt nogal wat van bijvoorbeeld uw strategisch inzicht, uw leidinggevende kwaliteiten en de wijze waarop u omgaat met de vele stakeholders in en om uw onderwijsorganisatie.

Om u met bovenstaande te ondersteunen, heeft de VO-academie het katern ‘Een gemeenschappelijke missie: over het samenspel in de driehoek bestuur, toezicht en medezeggenschap’ uitgebracht. Een stevig publicatie die gedetailleerd ingaat op de diverse rollen van en de verhoudingen tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. Naast de achtergronden en de theorie, staan in deze uitgave diverse interviews met bestuurders en toezichthouders -ook uit de gezondheidszorg- die ieder vanuit het eigen perspectief reflecteren op de samenwerking en hoe je je rol goed kunt vervullen.

Ook is er in het verleden een aantal keer het leertraject ‘Samenspel tussen bestuurder en Raad van Toezicht’ georganiseerd voor schoolbestuurders die wilden werken aan de eigen professionalisering en versterking van hun onderwijsorganisatie. Tijdens deze trajecten stonden vier kernthema’s centraal: Boardroom dynamics, Stakeholdermanagement, Relatie met de RvT en Professionalisering. Het doel was om middels persoonlijke ingebrachte praktijkvoorbeelden van de deelnemers deze kernthema's te gebruiken om het inzicht in de diverse processen en rollen te vergroten.