Om kwalitatief onderwijs op school te waarborgen is het noodzakelijk dat er sprake is van een lerende organisatie. Sectorbreed ligt er dan ook een doelstelling om de lerende cultuur op scholen te versterken en naar een lerende sector te ontwikkelen. Wat is dat eigenlijk: een lerende sector? Is het voortgezet onderwijs nu een lerende sector? In dit kennislab gaan we daar met elkaar over in gesprek.

Ter inspiratie gaan we leren van onze Zuiderburen. In Vlaanderen bestaat nu ruim 10 jaar de Onderzoekende School?!. In dit partnerschap leren leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, studenten en onderzoekers samen over de wijze waarop ze kwaliteitsvol onderwijs kunnen aanbieden aan leerlingen. Gezamenlijk doen zij op een systematische wijze onderzoek naar vragen die er in de praktijk echt toe doen. Projectleider prof. dr. Vicky Willegems en schoolleider Pieter Buggenhout vertellen je graag over hun inzichten en ervaringen.
 

Wat kan je verwachten?

In dit kennislab wisselen we kennis uit de praktijk en onderzoek af met het gesprek met elkaar.

De bijeenkomst start met de introductie van projectleider prof. dr. Vicky Willegems en schoolleider Pieter Buggenhout, waarin zij hun ervaringen met de Onderzoekende School en specifiek de rol van de schoolleider delen. Ze gaan onder andere in op professionele leergemeenschappen voor schoolleiders. Waar lopen ze tegenaan en hoe lossen ze dat op? En hoe draagt dit bij aan de lerende onderwijssector?

Vervolgens ga je, onder begeleiding van onderzoekers van onderzoeksbureau Oberon, met elkaar in gesprek over de ‘lerende sector’. Wat is dat eigenlijk, welke rol heb je daar zelf in en welke ondersteuning kun je daarbij gebruiken? Dit is onderdeel van het kwalitatief onderzoek naar de lerende sector vanuit Voortgezet Leren.
 

Wat levert het op?

Na deelname aan dit kennislab:

  • heb je vernieuwde inzichten over hoe je kan werken aan een lerende schoolorganisatie en sector.
  • heb je ideeën en inspiratie opgedaan vanuit de ervaringen van de andere scholen.

     

Over de sprekers

Pieter Buggenhout 

Pieter is schoolleider van een vo-school in Brussel en werkt al jaren met de Onderzoekende School?!. Hij vult hetverhaal van Vicky aan met praktijkervaringen.
 

Vicky Willegems

Als projectcoördinator ademt Vicky de Onderzoekende School?!. De afgelopen jaren ging ze als onderzoekende lerarenopleider samen met het werkveld op zoek naar de wijze waarop een partnerschap tussen scholen en een lerarenopleiding via praktijkonderzoek kan bijdragen aan de continue professionele ontwikkeling van zowel student-leerkrachten, leerkrachten en schoolleiders. Het grootste huidige speerpunt is om de onderzoekende schoolcultuur via onderzoekend gedeeld leiderschap te kunnen borgen.
 

Ton Klein

Als directeur bij Oberon houdt Ton zich onder andere bezig met beleidsevaluaties op zowel landelijk (o.a. regelluwe scholen, innovatie in het onderwijs, 10-14 onderwijs en gelijke kansen) als gemeentelijk en regionaal niveau (o.a. bestuurlijke verhoudingen tussen gemeente en schoolbesturen, maar landelijk regisseur R&D OAB). Daarnaast voerde hij diverse onderzoeken uit in Caribisch Nederland (o.a. verkenning structurele samenwerking tussen onderwijs en onderzoeksinstellingen en evaluatie Kwaliteitsimpuls Politieonderwijs in Caribisch Nederland). Sinds 2014 is hij mededirecteur van Oberon.

 

Voor wie?

Bestuurders, schoolleiders en andere geïnteresseerde onderwijsprofessionals uit het voortgezet onderwijs.
 

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 18 juni 2024. De bijeenkomst zal op een school in regio Zuid zijn. Zodra de locatie bekend is, komt het hier op de website te staan.
 

De kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.
 

Meedoen?

Meld je aan vóór 14 juni.
 

Vragen?

Heb je vragen over deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar voortgezetleren@vo-raad.nl

Deze bijeenkomst wordt door Voortgezet Leren en vo-academie georganiseerd.