In de bekende reeks blauwe katernen verscheen recent nummer 10: ‘Leren door vragen en luisteren, intervisie als ontwikkelingsmethodiek. In deze uitgave wordt er uitgebreid ingegaan op intervisie als leer- en werkvorm. Intervisie is bijzonder populair onder schoolleiders en bestuurders. Men roemt de verdieping die deze gestructureerde maar wel informele leervorm oplevert. Of zoals een van de intervisiebegeleiders in het katern opmerkt: “Intervisie is gratis gebruik maken van elkaars brein en jarenlange ervaring.” In de uitgave is ook een bijlage opgenomen met zeer veel handvatten om zelf aan de slag te gaan met intervisie. Het katern kunt u hieronder downloaden. Ontvangt u het katern liever in druk via de post? Stuur dan een mail naar info@vo-academie.nl o.v.v. 'aanvraag katern intervisie'.

Wilt u een intervisietraject volgen? We bieden Lerend Leiderschap voor eindverantwoordelijk schoolleiders aan en Lead & Learn voor team- en afdelingsleiders uit het voortgezet onderwijs.

Wanda Kasbergen, rector Karel de Grote College in Nijmegen kreeg het nieuwe katern van de VO-academie overhandigd door Hans de Wit, hoofd van de VO-academie tijdens de Nationale Schoolleiders Top VO op 11 november jl.

Magazine on the spot low res 4235