Het is weer tijd voor het tweejaarlijkse monitoronderzoek naar de professionele ontwikkeling van bestuurders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs, een initiatief van SRVO en de VO-academie. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de stand van zaken en in de trends van professionalisering en ontwikkelingen in het veld. De vragenlijsten worden (in de week van 4 oktober) uitgezet onder alle bestuurders en een representatieve steekproef van schoolleiders.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn van groot belang voor het beleid en de activiteiten van de VO-raad en SRVO. Zo kunnen de activiteiten van de VO-academie en SRVO nog verder toegesneden worden op de behoefte van schoolleiders en bestuurders.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon. Onder de eerste 100 respondenten worden 5 kaartensets van de Beroepsstandaard Schoolleiders VO (2021) verloot, ter beschikking gesteld door SRVO. De eindrapportage wordt begin 2022 verwacht. We danken u bij voorbaat voor uw deelname!

Bekijk hier de resultaten van het monitoronderzoek uit voorgaande jaren.