Het onderwijs kijkt verder, dat was het thema van de 14e editie van het VO-congres op 30 september jl. Het was een enerverende dag: iedereen keek er naar uit om elkaar weer in levenden lijve te zien en te spreken. Bovendien was er een mooi programma opgetuigd waarin de vraag centraal stond: hoe nu verder na corona? Dit alles werd besproken door inspirerende sprekers en in de vorm van workshops. Uiteraard was ook de VO-academie van de partij! Hieronder een kort overzicht van onze bijdrage op het VO-congres - inclusief hulpmiddelen om verder te kijken na de coronacrisis.
 

De schoolleider kijkt verder met de beroepsstandaard! 

In deze workshop bespraken schoolleiders, aan de hand van de Beroepsstandaard, welke leiderschapspraktijk tijdens corona voorop stond. Dat was onder meer leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers, de omslag naar online onderwijs, de begeleiding van medewerkers en hun welzijn, visie-gestuurd werken en onderwijskwaliteit. Vervolgens bespraken de schoolleiders wat ze daarvan wilden behouden of juist anders wilden doen. Ook aan de slag gaan met de Beroepsstandaard? Bekijk deze tools:

 

Leren met leiders uit andere sectoren 

In een interactieve sessie gingen leiders, uit andere sectoren, samen met schoolleiders en -bestuurders in gesprek over hun ervaringen en worstelingen in tijden van crisis: Hoe kun je het goede vasthouden en het momentum benutten om verandering door te voeren? Wat kun je leren door over de grenzen van sectoren heen te kijken? Leiders uit andere sectoren gaven schoolleiders en -bestuurders een boodschap mee: bouw tijd in voor reflectie, zoek gelegenheid op om van elkaar te leren en weet dat er vanuit andere sectoren veel waardering is voor het onderwijs. Wilt u ook het gesprek aangaan met collega's uit andere sectoren? Dit is het intersectorale aanbod van de VO-academie: 

 

Sterk van start: in dialoog over de startende onderwijsprofessional 

In deze workshop werkten het project Begeleiding Startende Leraren en de VO-academie samen om ‘het starten in een nieuwe rol als onderwijsprofessional’ onder de aandacht te brengen. Uit de gesprekken bleek dat veel scholen een kwalitatief sterk begeleidingsprogramma hebben met de vijf basiselementen: werkdrukvermindering, enculturatie, professionalisering, observatie & begeleiding in de klas en intervisie‚Äč. Ook werd er gesproken over de kansen en valkuilen m.b.t. de inzet van het NPO voor de begeleiding van starters. Voor de toekomst werden verbreding van begeleiding voor alle startende onderwijsprofessionals en verankering van begeleiding in HR-beleid gezien als belangrijke aandachtspunten. Wat kunt u doen voor een goede start in uw nieuwe functie? 

 

Meervoudige perspectieven op onderwijs en besturen na corona 

In deze workshop reflecteerden deelnemers, onder begeleiding van Marlies Honingh en Sam Terpstra, vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief op de taak en opgave van schoolbesturen, en hun rol als dragers van de vrijheid van onderwijs. In de nieuwe VO-praat van Marlies Honingh vertelt ze meer over dit onderwerp: