De rol van schoolleiders en bestuurders bij veranderingen in de school

Onze maatschappij verandert voortdurend en ook het onderwijs is continu in beweging. Verandering is daardoor een belangrijk onderdeel van het werk van elke leidinggevende in het onderwijs. Het nieuwe katern van de VO-academie over verandervermogen biedt inspiratie en handvatten voor schoolleiders en bestuurders die een verandering in gang willen zetten en die deze verandering faciliteren. Download het katern hieronder of vraag voor uw school kosteloos een gedrukt exemplaar aan via dit formulier.Inspiratie en concrete handvatten  

Het nieuwe katern schetst een beeld van wat verandervermogen is en welke rol schoolleiders en bestuurders kunnen spelen bij veranderingen in de school. Het katern geeft geen blauwdruk hoe je succesvol leiding kunt geven aan een verandering; veranderprocessen zijn dusdanig complex dat een enkel katern nooit dik genoeg kan zijn. Wel delen diverse experts hun inzichten over veranderprocessen en vertellen verschillende schoolleiders en bestuurders hoe zij veranderingen binnen hun school begeleiden. Er komen in dit katern ook verschillende aspecten van het veranderproces aan bod: van het formuleren van de veranderambitie en kennisgedreven innoveren tot sturen op eigenaarschap. Het gaat telkens over de rol van de leidinggevende en de kaders die deze biedt voor de verandering. Uiteraard speelt ook het psychologische aspect een rol: hoe houdt u als leider in de gaten hoe het met mensen gaat en hoe neemt u collega’s mee in de verandering? 

 

Reeks katernen 
De VO-academie heeft inmiddels negentien inhoudelijke katernen over diverse onderwerpen gepubliceerd. Bekijk de hele reeks via: www.vo-academie.nl/katernen

 

Samen creëren  

Henk Hagoort (voorzitter VO-raad): “Met dit katern geven we aanknopingspunten en inzichten die je helpen bij veranderingen op jouw school. De belangrijkste is wat mij betreft: je hoeft het niet alleen te doen. Daarom vind ik deze woorden van bovenschools directeur Elizabeth de Velde ook zo mooi: “Als het gaat om veranderingen vind ik samen creëren erg belangrijk. Sterker nog, ik kan het niet alleen en dat wil ik ook niet. ”Maak dus gebruik van alle professionaliteit om je heen. En de VO-raad en de VO-academie staan klaar om te ondersteunen.