Om dit laatste goed te doen, is het van belang om in elke fase van de loopbaan van een schoolleider of bestuurder impulsen aan te brengen. In elke fase van de loopbaan geldt dat er verschillende aspecten met betrekking tot leren zijn: inwerken, blijvend leren en ontwikkelen en benutting van opgebouwde expertise en ervaring (individueel, binnen de school en in de sector) en vervolgens (een eventuele) oriëntatie op de volgende fase. In elke fase is continue ontwikkeling van groot belang. We onderscheiden de volgende – globale – fases:

 • een docent die zich oriënteert op leiderschap;
 • de beginnende schoolleider (inwerken);
 • de meer ervaren middenmanager (actief en blijvend leren), wellicht oriëntatie op de stap naar eindverantwoordelijk schoolleider;
 • de beginnend eindverantwoordelijk schoolleider;
 • de meer ervaren eindverantwoordelijk schoolleider, wellicht oriëntatie op de stap naar bestuurder;
   
 • de beginnend bestuurder;
 • de ervaren bestuurder.
   

Docent

De docent volgt een oriëntatietraject voor potentiële schoolleiders.

Middenmanager

Middenmanagers zijn de spin in het web van de school als lerende organisatie. Maar gelegenheid voor reflectie en professionalisering is schaars.
Daar moet iets aan gebeuren, vonden de VO-academie en School aan zet. Zo werd 'Lead & Learn geboren. Unitdirecteuren, team- en afdelingsleiders spelen op school een steeds grotere rol. Meer en
meer wordt van hen verwacht dat zij samen met de docententeams het onderwijs naar een hoger plan tillen. Maar als het om hun eigen professionalisering gaat, vallen middenmanagers tussen wal en schip. Dat is een verlies voor henzelf, omdat zij persoonlijke ontwikkelingskansen missen, maar ook voor de school, die hun inbreng hard nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Investeren in de professionalisering van team- en afdelingsleiders loont dus op diverse fronten. Lees het artikel van 'Lead & Learn' over middenmanagers.
 

De beginnende schoolleider

Volgt masterclasses op diverse thema's, inwerkprogramma's en kan gebruik maken van VO-managementcoach (als coachee).
 

De beginnend eindverantwoordelijk schoolleider 

Kan deelnemen aan de leergang Lerend Leiderschap , VO-managementcoach (als coachee), kan gebruik maken van leernetwerken, en de leergang SHRM.
 

Ervaren eindverantwoordelijk schoolleider 

Kan deelnemen aan Lerend Leiderschap (intervisie), VO-managementcoach (als coachee),leernetwerken, masterclasses op diverse thema's, leergang SHRM en leernetwerken.
 

De beginnend bestuurder

Kan deelnemen aan VO-managementcoach (als coachee), masterclasses op diverse thema's, leergang SHRM, leernetwerken en Collegiale Bestuurlijke Visitaties.
 

De ervaren bestuurder

Kan deelnemen aan VO-managementcoach (als coach), leertraject relatie bestuurder- RvT, leergang SHRM, masterclasses op diverse thema's, Collegiale Bestuurlijke Visitaties en leernetwerken.