De maatschappelijke opdracht van het onderwijs vraagt om goed onderwijsbestuur. De Code Goed Onderwijsbestuur VO is richtinggevend, ondersteunend en inspirerend voor de vormgeving van de governance van onderwijsorganisaties en het realiseren van deze maatschappelijke opdracht. Een goede wisselwerking met interne gremia en stakeholders speelt hier een belangrijk rol in. Daarom organiseert de VO-academie, in samenwerking met de Commissie Code Goed Onderwijsbestuur, de komende maanden een reeks masterclasses waarin dit thema centraal staat. In deze masterclasses verkent u hoe u als bestuurder de samenwerking met organen zoals de medezeggenschapsraad en het interne toezicht verder kunt professionaliseren en verduurzamen.
 

Reeks masterclasses  

In de eerste masterclass, op 9 maart, verkent u hoe u medezeggenschapsorganen duurzaam kunt betrekken bij samenwerkingsprocessen, zoals de regionale aanpak van het lerarentekort en sterk techniekonderwijs. Vervolgens gaan we op 20 mei aan de slag met de verdere professionalisering van het samenspel tussen bestuur en intern toezicht in uw organisatie. Op 13 oktober sluiten we het drieluik af met een masterclass over hoe u de betrokkenheid van stakeholders op het onderwijs- en organisatiebeleid kunt vergroten. 

Karin van Oort, voorzitter CvB van stichting Carmelcollege en voorzitter van de Commissie Code Goed Bestuur, is betrokken bij de invulling van de drie masterclasses. “Juist omdat goed bestuur meer is dan woorden op papier werken we samen met de VO-academie om handen en voeten te geven aan deze ingewikkelde thema’s. Dat doen we dit jaar door drie masterclasses met goede sprekers en actieve werkvormen aan te bieden. Zo faciliteren we ook uitwisseling tussen bestuurders. Deelnemers nemen inspiratie en praktische handvatten mee om vervolgens in hun eigen organisatie toe te passen. Ook als bestuurder blijf je altijd leren, dus geef het goede voorbeeld en doe mee!
 

Code Goed Onderwijsbestuur VO 

Schoolbesturen creëren de ruimte en voorwaarden die de mensen in de school nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ze waarborgen de ontwikkeling van de hele organisatie en onderwijskwaliteit en zorgen ervoor dat relevante stakeholders hierbij betrokken worden: “Een goede governance is cruciaal voor een goede besturing van onderwijsorganisaties. De Code Goed Onderwijsbestuur VO biedt daar aanknopingspunten voor. Dit jaar besteden we in het bijzonder aandacht aan het samenspel met het intern toezicht, met de medezeggenschap en met andere samenwerkingspartners. Immers, deze belanghebbenden heb je nodig om je organisatie verder te brengen", aldus Karin van Oort.
 

Meld u aan 

Sluit u ook aan bij deze masterclasses? Lees hier meer over de masterclasses en hoe u zich kunt aanmelden: