De VO-academie bestaat 10 jaar. 2013 was het jaar met een vliegende start als subsidieproject van het ministerie van OCW. Na een voorbereidingsperiode begonnen op 14 maart 2013 tijdens het VO-congres de eerste activiteiten en startten 100 schoolleiders in pilotvorm het leertraject Lead & Learn samen met School aan Zet. In het najaar schreven zich nog eens 50 schoolleiders voor dit leertraject in en 81 schoolleiders voor het leertraject Financieel Leiderschap.

De toon was gezet. In de eerste jaren was de focus van de VO-academie, i.s.m. sectorpartners, gericht op de ontwikkeling van een beroepsprofiel. Hetgeen nu is doorontwikkeld tot de beroepsstandaard, en de (door)ontwikkeling van leertrajecten, de opleidingen VO-managementcoach en VO-intervisiebegeleider en de collegiale bestuurlijke visitatie.
 

Trots

Nu is de VO-academie 10 jaar verder en sinds 2018 onderdeel van de VO-raad. In 2022 werden 31 leertrajecten-en intervisietrajecten en maandelijks masterclasses verzorgd. Daar hebben in totaal 754 schoolleiders en bestuurders aan deelgenomen. “Zij gaven een gemiddelde 7,7. Uit evaluaties blijkt dat schoolleiders en bestuurders de trajecten van de VO-academie waarderen en aanraden aan collega’s. Soms voer ik gesprekken met deelnemende schoolleiders en bestuurders die dan zeggen dat ze echt op prijs stellen wat we doen als VO-academie. Als team zijn we ook echt trots op wat we allemaal bereikt hebben”, aldus programmamanager Janine Mommers. “De mensen van het eerste uur zoals Wik Janssen en Hans de Wit hebben belangrijk pionierswerk verricht, dat daarna uitgebouwd is door mijn voorgangster Leonie Schouten."

 

 

‘Inspirerend, duidelijk, eye opener als het om je eigen ontwikkeling gaat’ Oud-deelnemer van een leertraject

 

De VO-academie is steeds meer een begrip geworden. “Schoolleiders en bestuurders kunnen bij ons terecht in alle fasen van hun loopbaan met als doel hun ontwikkelvraag helder te krijgen en doorlopend leren te stimuleren. We putten uit onderzoek en zorgen voor kwaliteit in ons programma. Door het leren van en met elkaar stimuleren we professionalisering in de sector en we zorgen voor het doorverwijzen naar opleidingen en andere scholing. Het is bekend dat professionele leiders hun school sterk positief beïnvloeden Daar plukken uiteindelijk ook docenten en leerlingen de vruchten van", aldus Janine Mommers.
 

Broedplaats

Maar de VO-academie doet meer. Kennis delen en ontsluiten is een belangrijk speerpunt, bijvoorbeeld via monitoringsonderzoeken, kenniskaternen en de VO-praat. We zetten ook steeds meer in op samenwerking en co-creaties met schoolbesturen en huisacademies en met experts van buiten de sector om ‘de blik van buiten’ ook meer naar binnen te halen. We maken ook meer gebruik van de expertise van beleidsmedewerkers van de VO-raad, bijvoorbeeld in recente ontwikkelde en meer themagerichte leertrajecten Beleidsrijk begroten of Regie op digitalisering voor bestuurders.

Als VO-academie vieren we in 2023 ons 10-jarig jubileum. Intussen blijven we bouwen aan om als broedplaats te fungeren voor kwalitatief sterke professionalisering voor het versterken van leren en professionaliseren van schoolleiders en bestuurders in het VO.

 

‘Afwisselend programma met veel ruimte voor goede gesprekken met collega's. Fijne intervisiegroep waarin meteen veel vertrouwen was. Prettige locatie. Goed georganiseerd.’ - Oud-deelnemer intervisietraject

 

VO-academie in cijfers

  • 8500 schoolleiders en bestuurders hebben in de afgelopen 10 jaar deelgenomen aan leertrajecten
  • 19 afleveringen van VO-praat zijn geproduceerd
  • 21 verdiepingskaternen zijn gepubliceerd
  • NPS-score +24,09 (2022)
  • 31 leerttrajecten en 12 masterclasses georganiseerd (2022)
  • 4729 volgers opgebouwd op LinkedIn