Ontwikkeltraject People Management

In het traject People management staat de middenmanager centraal. People management  is niet alleen belangrijk voor het functioneren en welzijn van docenten en schoolleiders zelf, maar ook omdat het uiteindelijk kan bijdragen aan het realiseren van de doelen die de school nastreeft. In hun positie spelen middenmanagers een cruciale rol in de totstandkoming van die opbrengsten. Ze zijn namelijk de verbindende schakel tussen de schoolleiding en de docenten. De kwaliteit van de implementatie van strategisch HRM-beleid bijvoorbeeld of de ontwikkeling van een lerende cultuur valt of staat met de activiteiten van de middenmanager. Daarom zoomt dit ontwikkeltraject in op People Management door de middenmanager en hoe dit kan bijdragen aan het realiseren van de onderwijskundige doelen van de school.

Inmiddels zijn er al verschillende tranches van het ontwikkeltraject Peoplemanagement van start gegaan. Op 27 november 2020 gaat de volgende tranche weer van start. Meer informatie over het ontwikkeltraject en de aanmeldlink vindt u op deze pagina.
 

Artikel in de Nieuwe Meso

Peter Leisink en Eva Knies van de Universiteit Utrecht gaan, met medewerking van Karen Oostvogel en Jasper Aalbers van het programma Stap 2 van de VO-raad, in de decembereditie van De Nieuwe Meso - vakblad voor schoolleiders en bestuurders – dieper in op de thematiek van strategisch HRM en wat het voor scholen kan betekenen. Aan de hand van de Spiegel Personeel & School leggen zij uit hoe strategisch HRM een bijdrage kan leveren aan het realiseren van onderwijskundige ambities én ambities voor de schoolorganisatie. Lees verder.
 

Artikel 'middenmanagers als people managers'

Bron: Knies, E. & Leisink, P.L.M. (2017), Middenmanagers als people managers, SchoolManagement Totaal, 19(2), 16-19. 


In 2012 promoveerde dr. Eva Knies van de Universiteit Utrecht, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, op het thema People Management. Voor meer informatie kunt u haar proefschrift hieronder vinden.