Maak een frisse start met een traject van de VO-academie


Loopbaanoriëntatie is niet alleen belangrijk als u aan het begin van uw carrière staat. Ook als u als leidinggevende in het vo al een aantal jaar aan het werk bent, is het zinvol om u af te vragen waar uw ambities liggen en hoe u wilt groeien. Het begin van het nieuwe schooljaar is natuurlijk bij uitstek het moment om uw loopbaan en professionele ontwikkeling een nieuwe impuls te geven. De VO-academie, onderdeel van de VO-raad, heeft voor verschillende fasen in uw carrière interessante trajecten ontwikkeld; voor oriënterende docenten, team-/afdelingsleiders, directeuren/rectoren en bestuurders. Na de zomer starten meerdere intervisie-, visitatie- en leertrajecten, waarbij leren van en met elkaar centraal staat. Maak gebruik van de kennis, inzichten en feedback van collega’s. Tevens een mooie kans om uw netwerk uit te breiden. Aanmelden is nog steeds mogelijk!
 

Intervisietrajecten  

Intervisie is een vorm van collegiaal leren, waarbij deelnemers samen vraagstukken uit hun dagelijkse werkpraktijk bespreken. Dit najaar start op het gebied van intervisie onder andere het traject Lead & Learn, specifiek bedoeld voor ervaren team- en afdelingsleiders. Ervaren rectoren en directeuren kunnen zich nog aanmelden voor het traject Lerend Leiderschap, waarbij intervisie wordt afgewisseld met inspirerende workshops. Daarnaast biedt de VO-academie het traject VO-intervisiebegeleider aan. Deelnemers zijn aan het einde van dat traject startbekwaam om zelf intervisiegroepen te begeleiden.
 

“Ik heb heel veel bevestiging gekregen vanuit Lead & Learn. Wat mijn team vooral merkt, is dat ik hen meer als professionals zie. Ik geef meer verantwoordelijkheid aan mijn collega’s, ik bied hen meer ruimte.”  
 

Visitatietrajecten  

Op het gebied van visitatie heeft de VO-academie voor bestuurders het traject Collegiale Bestuurlijke Visitatie ontwikkeld. Door deel te nemen aan een visitatie bij een collega-schoolbestuur, ontdekt u hoe andere bestuurders denken en handelen. De manier om een stevige impuls te geven aan de eigen professionalisering.
 

Leertrajecten 

Tot slot starten dit najaar verschillende leertrajecten. Voor docenten en werknemers in het vo met leiderschapsambities vindt dit najaar bijvoorbeeld het traject Oriëntatie op schoolleiderschap plaats, waarbij deelnemers hun kwaliteiten en ambities wat betreft leiddinggeven verkennen. Voor rectoren en directeuren heeft de VO-academie een soortgelijk traject ontwikkeld: Oriëntatie op besturen. De Inwerkimpuls tweedaagse is de start van het inwerkprogramma waar beginnende team- en afdelingsleiders kennis opdoen over leidinggeven en reflecteren op hun eigen rol. Wilt u binnen de school aan de slag met strategisch personeelsbeleid? Dan zijn de trajecten Peoplemanagement voor team- en afdelingsleiders of Strategisch HRM voor rectoren en directeuren wellicht interessant voor u.
 

Inwerkimpuls: “Kennismaken met andere starters, reflectie, inspiratie workshops, breed programma en goed evenwicht in het aanbod!"
 

Wilt u meer weten over de trajecten van de VO-academie of wilt u zich direct aanmelden? Ga dan naar de website van de VO-academie. Bekijk voor meer informatie over loopbaanleren ons katern.